Poutník

Poutník
Haridwar, Indie

Toto místo je pro hinduisty jedním z nejposvátnějších. Ganga zde stéká z hor a začíná svou pouť nížinou. Každý den sem přichází poutníci, aby prováděli své náboženské rituály. Tento muž se před koupelí v Ganze potřel bahnem.

[1] [2] [3] [4]
[5] [6] [7] [8]
[9] [10] [11] [12]
[13] [14] [15] [16]
[17] [18] [19] [20]
termíny komentáře recenze sponzoři úvod hlavní strana webu předchozí následující