1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
->
X
picture 1
Jeden ze svatých mužů (žebráků). Věří, že svou asketičností a utrpením spasí svou duši.